Copyright © 2013 by W.K. Tomic  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: iso@tomic.pl
Wyłączniki i zabezpieczenia termiczne
Zestyk
SPST n.c.
Napięcie znamionowe 
250V; AC
Prąd znamionowy
 
obciążenia rezystancyjnego lzn, cosinus phi =1
6,3 A
obciążenia indukcyjnego, cosinus phi=0.6
4,0 A
Trwałość działania przy obciążeniu znamionowym
10000 cycles
Obciążenie maksymalne/ trwałość działania
10 A/2000 cycles
Zakres znamionowych temperatur działania
65°C - 180°C
Tolerancja temperatury działania
±5K/±7,5K/±10K
Strefa histerezy
30 ± 15 K
Szybkość zmian temperatury do wyznaczenia temperatury działania
0,5 ÷ 1 K / min
Odporność termiczna 
max 260K / 1 min
Degree of protection (acc. to EN-60730-1)
IP 54
Wskaźnik PTI zastosowanych materiałów izolacyjnych
250 V
Konstrukcja
n.c nie elektroniczna
Wytrzymałość elektryczna izolacji
2500 V; 50 Hz
Rezystancja przejścia (bez wyprowadzeń)
max < 20 mili ohm
Temperatura zadziałania bezpiecznika termicznego*
TR + 50°C
Certyfikaty
 
AC 08
Back
Next
Konfiguracja kontaktów - używane skróty

n.c. -normalnie zamknięty
n.o. - normalnie otwarty
SPST - styk jednobiegunowy, pojedyńczy skok
DPST - styk dwubiegunowy, pojedyńczy skok
SPDT - styk jednobiegunowy, podwójny skok
3PST - styk trójbiegunowy, pojedyńczy skok
VDE
 
   
UL
 
BEAB
 
* temperaturę zadziałania bezpiecznika termicznego można ustalić wg potrzeb odbiorcy