Copyright © 2013 by W.K. Tomic  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: iso@tomic.pl
Wyłączniki i zabezpieczenia termiczne
"TOMIC" SPÓŁKA AKCYJNA
09-300 Żuromin
ul. Żeromskiego 76/82

tel.: +48 23 657-31-61
fax.:+48 23 657-24-07
email: tomic@tomic.pl
NIP 511-00-85-862
REGON 130335607
Podstawa prawna działalności: Nr KRS 0000128553
Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy, XXI wydz. Gosp.
Forma prawna przedsiębiorcy: 16-Spółki akcyjne
Rodzaj prowadzonej działalności PKD: 2712Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
Data rozpoczęcia działalności: 1-10-1998
Prezes
Karol Janusz Wypych
tel. wew. 43
Zastępca Prezesa / Dyrektor ds. Technicznych
Jan Błaszczak
tel. wew. 41
Główna Księgowa
Lidia Fijałkowska
tel. wew. 42
Szef Produkcji/Kierownik Działu Zaopatrzenia
Marian Litwin
tel. wew. 39
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Wojciech Kwieciński
tel. wew. 44
Kierownik Działu Handlu i Marketingu
Grażyna Grodek
tel. wew. 47
Kierownik Działu Technologicznego
Marek Stawicki
tel. wew. 36
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu
Andrzej Budzich
tel. wew. 38
Kierownik Działu Narzędziowni
Jan Budka
tel. wew. 23
Certyfikat ISO 9001:2008
Przeglądu ofert i zamówień w celu możliwości spełnienia zawartych w nich wymagań.
 
Ocenę i wybór poddostawców
 
Nadzór i ocenę wyrobu dostarczonego przez klienta
 
Nadzór i weryfikację zakupionych wyrobów użytych do produkcji
 
Kontrolę wyrobów w trakcie produkcji
 
Kontrolę końcową wyrobów przed wysłaniem do klienta
 
Zapisy i wyniki dokumentujące kontrolę i badania wyrobów i narzędzi.
 
Postępowanie z reklamacjami
 
Rejestry szkoleń pracowników
 
Prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych
 
Nadzór nad dokumentami konstrukcyjnymi i technologicznymi
 
Nadzór nad dokumentami SZJ.
 
Ocenę narzędzi i przyrządów wykorzystywanych do produkcji i kontroli produkcji.
 
Wykaz kwalifikowanych dostawców
 
Zestaw procedur, instrukcji i księgę jakości
 
Dane teleadresowe i rejestrowe
Wykaz osób kierujących firmą
Firma prowadzi i dokumentuje:
Numer rejestracyjny : 4226200/QM/09.05