Copyright © 2013 by W.K. Tomic  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: iso@tomic.pl
Wyłączniki i zabezpieczenia termiczne
Odmiana
wyłącznika
Prąd
znamionowy
Izn [A]
Prąd
maksymalny
Imax [A]
Prąd kontrolny 
Ik [A]
Temperatura
wyłączenia
[°C]
Temperatura
załączenia
[°C]
027
1,0
6,5
4,5
115 ± 10
0 - 80
011
1,2
10,0
4,8
115 ± 10
60 - 80
210
1,4
9,2
5,8
115 ±  10
60 - 80
210E
1,4
13,0
7,0
115 ±  10
60 - 80
Napięcie znamionowe 
230V, 50 Hz
Prądy działania   
wg tabeli
Trwałość działania
10 000 cykli łączeniowych
Czas wyłączenia przy prądzie Ik 
7,5 - 14 s ( w temp. 25 ± 3°C)
Temperatura wyłączenia 
95°C - 140°C
Tolerancja temperatury wyłączenia 
± 5°C lub ± 10°C
Temperatura załączenia   
60°C - 100 °C
Tolerancja temperatury załączenia
± 7°C ,  ± 15 °C
Wskaźnik CTI zastosowanych materiałów izolacyjnych
CTI 175 V
Stopień ochrony i narażenia na zabrudzenie
IP 00
Po uzgodnieniu istnieje możliwość wykonania wyłączników o parametrach odbiegających od wyżej przedstawionych standardów.
Prąd znamionowy - prąd płynący przez wyłącznik podczas normalnej pracy silnika nie powodujący zadziałania wyłącznika.
Prąd maksymalny - prąd płynący przez wyłącznik podczas zablokowania silnika powodujący zadziałanie szybkie wyłącznika.
Prąd kontrolny - prąd płynący przez wyłącznik, powodujący zadziałanie wyłącznika w czasie 7,5 s do 14s. Jest to parametr służący do celów kontrolnych pomiędzy odbiorcą i producentem.