Copyright © 2013 by W.K. Tomic  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: iso@tomic.pl
Wyłączniki i zabezpieczenia termiczne
Podstawowym produktem naszej firmy są wyłączniki termiczne.

Wyłącznik termiczny - urządzenie, które w warunkach nienormalnej pracy ogranicza temperaturę przyrządu lub jego części w wyniku samoczynnego otwarcia obwodu  i jest tak skonstruowane, że użytkownik nie może zmienić jego nastawienia .

Wyłącznik termiczny samoczynny - wyłącznik termiczny, który samoczynnie przywraca przepływ  prądu, gdy odpowiednia część przyrządu ulegnie dostatecznemu ochłodzeniu.

Wyłącznik termiczny niesamoczynny - wyłącznik termiczny, który wymaga ręcznego zadziałania do ponownego załączenia  w celu przywrócenia przepływu prądu. Ręczne zadziałanie obejmuje również odłączenie od źródła zasilania.
Wielkość pliku pojedyńczego katalogu ok 30 MB
Thermal cut-outs
Protectores térmicos
Protecteurs Thermique
2010/2011
2012/2013