Copyright © 2013 by W.K. Tomic  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: iso@tomic.pl
Wyłączniki i zabezpieczenia termiczne
Wyłączniki nadmiarowo-termiczne - ogólne informacje o wyrobie.
Wyłączniki nadmiarowo - termiczne silnika stanowią grupę automatycznych regulatorów temperatury, służących do zabezpieczania silnika elektrycznego przed nadmiernym wzrostem temperatury uzwojeń i nadmiernym wzrostem prądu pobieranego przez silnik. Sytuacje w których wyłącznik zadziała mogą być następujące:
Silnik pracuje kilka godzin bez przerwy, słabe jest odprowadzenie ciepła od silnika i w efekcie końcowym po pewnym czasie obudowa silnika nagrzewa się do temperatury zadziałania wyłącznika. Wyłącznik zadziała i następuje odłączenie zasilania silnika. Ponowne załączenie możliwe jest po ostygnięciu silnika do temperatury załączenia wyłącznika.
Napięcie zasilające silnik jest niższe od nominalnego, następuje wzrost prądu pobieranego przez silnik, grzałka oddaje ciepło i bimetal wyłącznika otwiera obwód zasilający silnik.zablokowany silnik, intensywnie nagrzewa się grzałka wyłącznika oddając ciepło co powodu-je szybkie otwarcie obwodu zasilającego silnik przez bimetal wyłącznika.
Inne błędy mechaniczne w silniku, które powodują szybsze nagrzewanie się uzwojeń lub wzrost prądu ( np. zużyte łożysko na wale silnika ).