Copyright © 2013 by W.K. Tomic  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: iso@tomic.pl
Wyłączniki i zabezpieczenia termiczne
Ogólne informacje o wyrobie - zasady doboru wyłączników
Wyłączniki termiczne znajdują wszechstronne zastosowanie w przyrządach elektrycznych, w których nienormalna praca charakteryzuje się dużymi przyrostami temperatur i możliwością pojawienia się niebezpiecznie wysokich temperatur, mogących uszkodzić termicznie izolację przyrządu.  Właściwie dobrany wyłącznik termiczny gwarantuje utrzymanie temperatury poniżej wartości dopuszczalnej, przewidzianej w stadium projektowania przyrządu.
Skuteczność ochrony zależy od miejsca umieszczenia (wbudowania) wyłącznika w lub na przyrządzie oraz od znamionowej temperatury działania wyłącznika, a także od wielkości i charakteru obciążenia prądowego; aby otrzymać krótkie czasy zadziałania, konieczne jest umieszczenie wyłącznika możliwie blisko chronionej części, np. przez bezpośrednie wciśnięcie wyłącznika w uzwojenie stojana silnika elektrycznego od strony  przeciwległej do wentylatora.
Temperatura znamionowa wyłącznika wyznaczana jest w komorze termostatycznej o wymuszonym obiegu powietrza, przy szybkości zmian temperatury otoczenia 0,50C/min. W warunkach rzeczywistych zastosowania wyłącznika, przy zwiększonej szybkości zmian temperatury, wyłącznik może zadziałać w wyższej temperaturze otoczenia, ze względu na jego bezwładność cieplną.
Wyłączników nie można stosować w obwodach elektrycznych, w których wartości znamionowe prądu i napięcia są wyższe od wartości maksymalnych podanych przez producenta wyłączników.
Istnieje możliwość zastosowania wyłączników w obwodach prądu stałego po uzgodnieniu.
Wyłączniki przeznaczone są do wbudowania do przyrządów a bezpieczeństwo ich użytkowania powinien zapewnić producent wyrobu finalnego. Sprawdzanie skuteczności ochrony przyrządu przez wyłącznik należy przeprowadzać po wbudowaniu wyłącznika w przyrządzie, mimo oddzielnego badania wykonywanego przez producenta wyłączników.
Wyłącznik powinien być tak dobrany, aby wszystkie wymagania określone normami przedmiotowymi dla danego przyrządu były spełnione zarówno w warunkach normalnego użytkowania jak i w warunkach nienormalnych pracy przyrządu.
Wyłączniki samoczynne nie powinny być stosowane w tych przyrządach, w których niespodziewane, ponowne załączenie wyłącznika mogłoby spowodować powstanie zagrożenia dla użytkownika, np. w urządzeniach dźwigowych, mikserach, piłach itp.
Przykłady zastosowań
ochrona termiczna uzwojeń silników elektrycznych i transformatorów przed skutkami nienormalnej pracy lub w warunkach przeciążenia, także trójfazowych  przy połączeniu w obwodzie cewki stycznika,
ochrona termiczna  przyrządów elektrycznych stosowanych w urządzeniach cieplnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, chłodniczych,
zabezpieczanie termiczne elementów elektronicznych dużej mocy,
termiczne zabezpieczenie sprzętu elektronicznego poprzez umieszczenie ich bezpośrednio na płytkach drukowanych, w pobliżu lub na  elementach nagrzewających się np. na rezystorach, tranzystorach, radiatorach itp.
termiczna ochrona pozostałego sprzętu powszechnego użytku.