Copyright © 2013 by W.K. Tomic  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: iso@tomic.pl
Wyłączniki i zabezpieczenia termiczne
Zastosowanie: do wykonywania połączeń między obwodami urządzeń elektronicznych, umożliwiające budowę systemów połączeń typu: przewód-płytka oraz płytka-płytka w rastrze 2,54 mm lub 5 mm.