Żeromskiego 76/82, 09-300 Żuromin, Poland
+48 23 657 31 61
info@tomic.pl

Wyłączniki termiczne

Wyłącznik do 2,5A

Wyłącznik do 6,3A

Wyłącznik do 13A

Wyłącznik do 16A

Wyłącznik do 25A

Wyłącznik powyżej 25A

Wyłączniki termiczne, używane w przyrządach elektrycznych, chronią urządzenia przed niebezpiecznie wysokimi temperaturami, które mogą uszkodzić izolację termiczną. Poprawnie dobrany wyłącznik termiczny jest kluczowy do utrzymania temperatury poniżej dopuszczalnej wartości.

Efektywność ochrony zależy od lokalizacji wyłącznika w urządzeniu, jego znamionowej temperatury działania, a także od charakteru i wielkości obciążenia prądowego. Wyłącznik powinien być umieszczony możliwie blisko chronionej części, aby skrócić czas reakcji.

Znamionowa temperatura wyłącznika jest określana w komorze termostatycznej. W praktycznych warunkach, przy szybkich zmianach temperatury otoczenia, wyłącznik może zadziałać przy wyższej temperaturze z powodu jego bezwładności cieplnej.

Wyłączniki nie powinny być stosowane w obwodach, gdzie wartości znamionowe prądu i napięcia są wyższe od wartości maksymalnych podanych przez producenta. Można je stosować w obwodach prądu stałego, ale po uzgodnieniu.

Należy pamiętać, że wyłączniki są przeznaczone do wbudowania w urządzenia, a bezpieczeństwo ich użytkowania zależy od producenta urządzenia końcowego. Wyłącznik powinien być dobrany tak, aby spełniał wszystkie wymagania norm dla danego urządzenia.

Wyłączniki samoczynne nie powinny być stosowane w urządzeniach, gdzie niespodziewane ponowne włączenie mogłoby spowodować zagrożenie dla użytkownika, np. w dźwigach czy piłach.

Wyłączniki termiczne mają wiele zastosowań, np. w ochronie termicznej uzwojeń silników elektrycznych i transformatorów, urządzeń cieplnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, a także w zabezpieczeniu termicznym elementów elektronicznych dużej mocy. Mogą być również umieszczone bezpośrednio na płytkach drukowanych, w pobliżu lub na elementach nagrzewających się, takich jak rezystory, tranzystory czy radiatory.