Żeromskiego 76/82, 09-300 Żuromin, Poland
+48 23 657 31 61
info@tomic.pl

Złącza termiczne

Złącza termiczne – informacje techniczne
Złącze termiczne jest to wyłącznik termiczny który działa jednorazowo, po czym wymaga częściowej lub
całkowitej wymiany. Elementem czułym na temperaturę, użytym w złączach termicznych jest materiał topikowy
oparty na stopach eutektoidalnych. Po uzyskaniu temperatury zadziałania, na którą złącze zaprojektowano stop
przechodzi ze stanu stałego w stan ciekły, powodując nagłe odblokowanie zestyku i przerwę w obwodzie
elektrycznym. Układ budowy zestyku gwarantuje, że stopiony materiał po zadziałaniu nie wpływa ujemnie na
pewność użytkowania przyrządu niezależnie od chwilowego położenia przyrządu. Ponadto stopiony materiał nie
zmniejsza bezpieczeństwa użytkowania przyrządu, nie powoduje bowiem zwarć ani nie pomniejsza odstępów i
odległości izolacyjnych. Zabezpieczenie po zadziałaniu nie może być naprawiane. Może być wymienione w
całości tylko na takie samo zabezpieczenie. Pozostałe zasady doboru zabezpieczeń z punktu widzenia
bezpieczeństwa użytkowania i skuteczności ochrony należy stosować jak dla wyłączników termicznych.
Cechami wyróżniającymi złącza termiczne są następujące określenia:

Temperatura zadziałania (Tz) – rosnąca temperatura, przy której następuje w określonych warunkach zadziałanie zabezpieczenia termicznego.

Temperatura pracy długotrwałej (TH) – jest to najwyższa temperatura, przy której zabezpieczenie przez ustalony czas i w ustalonych warunkach nie zmienia stanu połączenia (nie następuje zadziałanie).

Maksymalna temperatura graniczna (TM) – jest to temperatura, przy której przez ustalony czas nie będą naruszone mechaniczne i elektryczne właściwości zabezpieczenia po zmianie stanu połączenia (po zadziałaniu).

Prąd znamionowy – jest to maksymalna wartość prądu jaka może płynąć przez określony czas przy temperaturze odpowiadającej temperaturze pracy długotrwałej, nie wpływająca ujemnie na temperaturę zadziałania złącza termicznego.

Przykład zastosowania złącza BT

Cart Content:

0 items - 0.00

Wyświetlanie jednego wyniku