Żeromskiego 76/82, 09-300 Żuromin, Poland
+48 23 657 31 61
info@tomic.pl

Złącza płytka – płytka

Złącza płytka – płytka

Opis

System złącz płytka – płytka raster 2,54 mm
System złączy pośrednich do wzajemnych połączeń płytek drukowanych,zbudowany z gniazd serii G o stykach gniazdowych i podstawek serii P o stykach wtykowych.Gniazda z końcówkami pojedynczymi (jednorzędowe) serii G-4100 i końcówkami podwójnymi (dwurzędowe) serii      G-4200 do wlutowania w płytkę drukowaną pod kątem 90° do kierunku złączania,oraz serii     G-4300 z końcówkami pojedynczymi (jednorzędowe) do wlutowania w płytkę drukowaną pod kątem 180° do kierunku złączania,przystosowane do połączeń z wybraną podstawką serii P.
O wyborze określonej podstawki decyduje wzajemny układ położenia łączonych płytek drukowanych jaki zamierzamy otrzymać.Zalecane są podstawki z dodatkowym zatrzaskiem łączeniowym z gniazdem i bez dodatkowego kołka ustalającego tzn.serii PZ-1000 i PZ-2000.Końcówki gniazd 0,6×0,7 mm przystosowane do wlutowania w płytkę drukowaną o grubości 1,4÷1,8 mm i zalecanej średnicy otworów o 1 mm – odpowiednio jak dla podstawek.
A.
   złącze płytka-płytka – zapewniające połączenie dwóch płytek drukowanych równoległych do siebie w odstępie 15-0,5 mm
– podstawka serii P-1000 jednorzędowa
– gniazdo serii G – 4300
B.
   złącze płytka-płytka – zapewniające połączenie dwóch płytek drukowanych do siebie prostopadłych
– podstawka serii P-1000 jednorzędowa
– gniazdo serii G – 4100
C.
   złącze płytka-płytka – zapewniające połączenie dwóch płytek drukowanych równoległych do siebie w odstępie 7,5 mm
– podstawka serii P-2000
– gniazdo serii G – 4100
D.
   złącze płytka-płytka – zapewniające połączenie dwóch płytek drukowanych w jednej płaszczyźnie
– podstawka serii P – 2000
– gniazdo serii G – 4100