Żeromskiego 76/82, 09-300 Żuromin, Poland
+48 23 657 31 61
info@tomic.pl

Złącza przewód – płytka

Złącza przewód – płytka

Opis

Złącza samozaciskowe – raster 2,54 mm.

System złącz pośrednich zbudowany z nasadek serii N-1600 o stykach gniazdowych i podstawek serii P, lub wtyków serii M-5100 o stykach wtykowych.Nasadki przystosowane do połączenia z przewodami wielożyłowymi pojedynczymi lub wstążkowymi o średnicy zewnętrznej izolacji 1,2÷1,5 mm i przekroju znamionowym żyły 0,12÷0,20 mm2.Połączenie nasadki z przewodem uzyskane jest poprzez bezpośrednie zaciśnięcie zacisku nasadki typu nożowego,na żyle przewodu w wyniku nacięcia i wyparcia izolacji.Końcówki przewodów do łączenia z nasadką muszą pozostać nieodizolowane.Końcówki styków podstawek i wtyków przystosowane do wlutowania w płytkę drukowaną o grubości 1,4÷1,8 mm i o zalecanej średnicy otworów o 1 mm.

 

 

A.
  złącze przewód-płytka – do montażu do płytki drukowanej pod kątem 180° do kierunku złączania,zabezpieczone przed odwrotnym włożeniem
– podstawka serii P-1000 jednorzędowa
– nasadka samozaciskowa serii N-1600
B.
  złącze przewód-płytka – do montażu do płytki drukowanej pod kątem 180° do kierunku złączania,zabezpieczone przed odwrotnym włożeniem
– podstawka serii P-1000 dwurzędowa
– nasadka samozaciskowa serii N-1600
C.
   złącze przewód-płytka – do montażu do płytki drukowanej pod kątem 90° do kierunku złączania,zabezpieczone przed odwrotnym włożeniem
– podstawka serii P-2000 dwurzędowa
– nasadka samozaciskowa serii N-1600
D.
złącze przewód-płytka – do montażu do płytki drukowanej pod kątem 180° do kierunku złączania
– wtyk serii M-5100 jednorzędowy
– nasadka samozaciskowa serii N-1600
Nr serii
Charakterystyka
P-1100
P-1200
P-1300
P-1400
Podstawki jedno i dwurzędowe do montażu w płytkę pod kątem 180° do kierunku
złączania,bez dodatkowego zatrzasku łączeniowego z nasadką i bez dodatkowego
kołka ustalającego.
P-2100
P-2200
P-2300
P-2400
P-2500
P-2600
Podstawki jedno i dwurzędowe do montażu w płytkę pod kątem 90° do kierunku
złączania,bez dodatkowego zatrzasku łączeniowego z nasadką.
PK-1100
PK-1200
PK-1300
PK-1400
Podstawki jedno i dwurzędowe do montażu w płytkę pod kątem 180° do kierunku
złączania,bez dodatkowego zatrzasku łączeniowego z nasadką ale z dodatkowymi
kołkami ustalającymi na płytce.
PZ-1100
PZ-1200
PZ-1300
PZ-1400
Podstawki jedno i dwurzędowe do montażu w płytkę pod kątem 180° do kierunku
złączania,z dodatkowym zatrzaskiem łączeniowym z nasadką ale bez dodatkowego
kołka ustalającego.
PZ-2100
PZ-2200
PZ-2300
PZ-2400
PZ-2500
PZ-2600
Podstawki jedno i dwurzędowe do montażu w płytkę pod kątem 90° do kierunku
złączania,z dodatkowym zatrzaskiem łączeniowym z nasadką.
PZK-1100
PZK-1200
PZK-1300
PZK-1400
Podstawki jedno i dwurzędowe do montażu w płytkę pod kątem 180° do kierunku
złączania,z dodatkowym zatrzaskiem łączeniowym z nasadką i z dodatkowymi kołkami
ustalającymi na płytce.
N-1600
Nasadki o budowie uniwersalnej dostosowanej do złączania z podstawkami lub
wtykami wszystkich serii.