Żeromskiego 76/82, 09-300 Żuromin, Poland
+48 23 657 31 61
info@tomic.pl

Złącza prądowe

Złącza prądowe

Opis

Złącza prądowe serii FM-500 – Raster 5 mm.
System złącz pośrednich zbudowany z gniazd typu F o stykach gniazdowych i wtykach typu M o stykach wtykowych.Gniazda przystosowane do połączenia z przewodami wielożyłowymi pojedynczymi o średnicy zewnętrznej izolacji 1,5÷2,8 mm i przekroju znamionowym żyły 0,35÷0,75 mm2.Połączenie gniazda z przewodem uzyskane jest przez obciśnięcie zacisku gniazda na żyle,po uprzednim odizolowaniu końcówki przewodu.Możliwe jest zamówienie przyrządu do zaciskania.Końcówki kołków wtyku o średnicy 1÷1,6 mm w zależności od numeru wykonania do wlutowania w płytkę drukowaną o grubości 1,6 mm,w rastrze podstawowym 5 mm i uzupełniającym 7,5/10/12,5 mm,pod kątem 180° do kierunku złączania.